αναμενόμενη τιμή

αναμενόμενη τιμή
Στη θεωρία των πιθανοτήτων, η μέση τιμή ενός μεγέθους, n υπολογισμένη από τη συνάρτηση κατανομής f(n), που δείχνει πόσες φορές εμφανίζεται μία συγκεκριμένη τιμή του μεγέθους n. Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής σε μια περίοδο μερικών χρόνων έδωσε δέκα φορές εξετάσεις σε ένα μάθημα και πήρε τους παρακάτω βαθμούς: 20 μία φορά, 15 δύο φορές, 16 μία φορά, 18 τέσσερις φορές και 14 δύο φορές. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε (n) = (1x20) + (2x15) + (1x16) + (4x18) + (2x14)= 16,6. Αν ο μαθητής δώσει και άλλες φορές εξετάσεις στο μάθημα, τότε με βάση την προηγούμενηεμπειρία, πρέπει να περιμένουμε ότι o μέσος βαθμός και στις νέες αυτές εξετάσεις θα είναι 16,6, γι’ αυτό εξάλλου λέγεται και α.τ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • αυτοσυζυγής τελεστής — Ένας τελεστής Α λέγεται α. ή ερμιτιανός, αν για κάθε διάνυσμα Ψ το βαθμωτό γινόμενο (Ψ, ΑΨ) είναι αριθμός πραγματικός, δηλαδή αν (Ψ, ΑΨ) = (ΑΨ, Ψ) (Ι). Οι τελεστές που αντιπροσωπεύουν στην κβαντομηχανική παρατηρήσιμα μεγέθη πρέπει να είναι… …   Dictionary of Greek

  • δημογραφικό πρόβλημα — Όρος που περιγράφει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δυσανάλογη αύξηση ή μείωση του πληθυσμού καθώς και τις αλλαγές της πληθυσμιακής σύνθεσης μιας χώρας ή περιοχής. Ο Αριστοτέλης έγραψε: «Μίαν γαρ πληγήν ουχ’ υπήνεγκεν η πόλις, αλλ’… …   Dictionary of Greek

  • πέμπω — ΝΜΑ 1. ενεργώ προκειμένου να μεταφερθεί κάποιος ή κάτι σε έναν προορισμό, στέλνω, αποστέλλω 2. στέλνω ή φροντίζω ώστε να σταλεί κάποιος κάπου για χάρη μου νεοελλ. παροιμ. «πέψε μου να σού πέψω» όσο μέ περιποιείσαι σέ περιποιούμαι και εγώ αρχ. 1.… …   Dictionary of Greek

  • πόντος — Επαρχία της Μικράς Ασίας, στο βόρειο τμήμα της Τουρκίας. Στα Β βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο, ενώ στα Α ορίζεται από την Κολχίδα, στα Δ από την Παφλαγονία και στα Ν από την Καππαδοκία. Ο Π. πήρε το όνομα αυτό και έγινε σημαντικός μόνο κατά τους… …   Dictionary of Greek

  • συντελεστής — Στη φυσική είναι μια σταθερά πολλαπλασιαστική, που εμφανίζεται γενικά στους νόμους οι οποίοι εκφράζουν την εξάρτηση ενός φυσικού μεγέθους από άλλα φυσικά μεγέθη. Στην πραγματικότητα, και ακριβέστερα, οι σ. μπορούν να θεωρηθούν σταθεροί εντός… …   Dictionary of Greek

  • Κούβα — Επίσημη ονομασία: Δημοκρατία της Κούβας Έκταση: 110.860 τ. χλμ. Πληθυσμός: 11.243.400 κάτ. (2001) Πρωτεύουσα: Αβάνα (2.181.500 κάτ. το 2001)Νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής θάλασσας, στην Κεντρική Αμερική, μεταξύ του κόλπου του Μεξικού και της… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”